naar de Art-abstract thuispagina
   
  de KUNSTENAARS
en hun kunst
  verfijnd ZOEKEN
in de kunstwerken
  ARTIKELEN
over de kunstenaars
   
  FOTO'S van
vorige exposities
   
  KOPEN
en kunst-UITLEEN
   
  CITATEN
uit de abstracte kunst
  ARTIKELEN
over abstracte kunst
  CONTACT
         
 

citaten en quotes van de Nederlandse
kunstenaar Pieter Ouborg (1893- 1956)

  Citaten en quotes van
Nederlandse en Belgische
kunstenaars
Citaten en quotes
van kunstenaars
internationaal
 
     
  citaten en quotes, Pieter Ouborg:
Tegen de violet blauwen hemel zeilen geruisloos blanke wolken, stil klankloos dagen ze uit de verte, langs de maan worden ze een witte brand, dan glijden ze weg, verloren in de oneindigheid.. ..de mensen dansen en het schip vervolgt zijn duistere vaart. Dit herhaalt zich eeuwig. Het is alles wat je wilt. We lichten even op in de oneindigheid.

Wie.. .het heimwee naar het hart der dingen kent dat achter de verschijningsvorm zich steeds verbergt, die ging wel andere wegen dan die de zinnen wijzen. Wegen.. ..die zich openden wanneer de rede haar overwicht verloor.

Hoe is het.. ..gesteld met de realiteit in de schilderkunst? Een blinde drang drijft de schilder welke 'richting' hij ook aanhangt eerst tot het innerlijk scheppen, daarna tot het naar buiten stoten van een teken voor datgene wat hem sterk beweegt.

In Indie vond ik een kunst, nog geheel verbonden aan de religie, en voor mij is dat eigenlijk de enige kunst. Wat de modernen hebben overgenomen van de 'primitieven' is niet meer dan de buitenkant, de uiterlijke vorm. Men bedrijft daar een gefascineerd en vaak boeiend spel mee, maar het blijft bij mensen als Klee en Picasso meestal een spel.

.. de dromen dringen gretig naar het papier. Meestal komen ze niet verder dan de afzet. Vandaar naar het voltooide ding is een lange weg.

over Mondriaan: Een ongetwijfeld leerstellige maar zeer echt, zeer zuivere gevoelige en muzikale geest, die van meet af aan de drang toont naar het absolute. Kunst die een uiterste stilte vraagt en voor zichzelf is, essentie van het heelal in een 'calvinistisch' teken..

over Calder: Hij doorschrijdt, nee doorzweeft de ruimte, nog beter: tast ze zoals insecten met hun sprieten, ranke bloemstengels of ijle telefoondraden dat doen. Waar zij wenden of een rustpunt vinden, merkt hij de weg met een zwart accent. Alles reikt, spant, hangt of zweeft bij hem...

Ovaal, vierkant, ruit, rechthoek en trapezium bevolken mijn dromen. Daarnaast minder volmaakte tekens. Oneindigheidsverlangen dat slechts rekenen wil met de eerste en de laatste dingen? Mogelijk, maar door de kleur vooral leef ik het leven der zinnen en van openlijke en verzwegen driften en hun sublimering.

Ik zoek, ik vind of ik onderga een teken en meer of eer dan aan zuivere beelding, beantwoordt dat aan of belichaamt het op het moment van geboorte of verschijning een ander.. ..levensgevoel.

Niet de beeldende functie van de lijn of kleur zoek ik zonder meer. De 'magie' die daarin steekt, beneemt mij de adem, en zoek ik bewust.

...het schemerige land dat ons aan alle kanten omringt, maar waarvan het bewustzijn ons verhindert iets meer dan een glimp op te vangen.
(citaten en quotes, Pieter Ouborg)