naar de Art-abstract thuispagina
   
  de KUNSTENAARS
en hun kunst
  verfijnd ZOEKEN
in de kunstwerken
  Geschiedenis
van Art-Abstract
  ARTIKELEN
over de kunstenaars
   
  FOTO'S van
vorige exposities
   
  KOPEN
en kunst-UITLEEN
   
  CITATEN
uit de abstracte kunst
  ARTIKELEN
over abstracte kunst
  CONTACT
 
         
 

Geschiedenis van Art-abstract

   
     
 

Art-abstract was een groep kunstenaars die allen abstracte kunst maakten en hun werk gezamenlijk presenteerden.

Eind 2002 namen Fons Heijnsbroek en Daan Lemaire het initiatief tot het oprichten van de groep Art-abstract, te Amsterdam. Zij wilden zo tot een onderlinge langdurige uitwisseling komen tussen kunstenaars die zich bezighielden met het maken van moderne, abstracte kunst. Al snel sloten zich andere leden aan bij hun initiatief. Art-abstract werd een voornamelijk Amsterdamse kunstenaarsgroep, met slechts enkele leden buiten Amsterdam. Ook de tentoonstellingen van Art-abstract vonden in Amsterdam plaats.

De aangesloten kunstenaars wilden met elkaar ideeën uitwisselen over wat de betekenis van abstracte kunst kon zijn binnen de huidige tijd. Over hoe ieder van hen inspiratie vond tot het ontwikkelen van nieuwe vormen en beeldtaal in abstracte kunst. En hoe het uitwisselen van belang kon zijn voor de kunst en ontwikkeling van iedere kunstenaar afzonderlijk. Zo werd tijdens bijeenkomsten van Art-abstract regelmatig het recente werk onderling besproken en aan elkaar verduidelijkt.

Vanaf de eerste expositie in mei 2003 brachten de leden van Art-abstract hun kunst in gezamenlijke tentoonstellingen naar buiten. Daarnaast werd er een website Art-abstract gemaakt, met afbeeldingen van ieders werken, aankondigingen van exposities en artikelen over de individuele kunstenaars en de abstracte kunst in het algemeen.

Naar aanleiding van de eerste expositie van Art-abstract en de lancering van de website in mei 2003 schreef het kunstblad Kunstwereld:

'De vele verschijningsvormen van abstracte kunst treffen wij aan bij een onlangs opgerichte groep kunstenaars onder de naam Art-abstract.. ..Deze week is er een eerste gezamenlijke tentoonstelling. Art-abstract wil een gezicht geven aan de actuele abstracte kunst. Waar houdt de abstracte kunst zich momenteel mee bezig? Welke vragen en antwoorden kent ze, en hoe ziet ze er vandaag de dag uit?.. ..De oprichting van Art Abstract correspondeert met de vaststelling van de makers van de expositie 'Abstractie rond Dordrecht' (incl. een publicatie van het Dordrechts Museum onder redactie van Nicoline Wijnja, 2003) dat er sprake is van een opleving als het om abstracte kunst gaat, nadat er in vorige decennia sprake was van een ondergeschikte positie. Men vindt het opmerkelijk dat er op dit moment (2003) weer kunstenaars doorgaan op deze beeldtaal.'

De deelnemende kunstenaars in 2003 waren: Harry Agema (schilderijen en zeefdruk), Els Bannenberg (schilderijen, werk op papier), Hilly van Eerten (lithografie, copy-art, gemengde technieken), Fons Heijnsbroek (schilderijen, gouaches, mobiles), Daan Lemaire (glasbeelden appliqué, schilderijen, gouaches), Gerben van der Meer (schilderijen), Mirjam de Nijs (beelden in harde en zachte steen), Susan Ohler (beschilderde keramiek), Harry Versteegen (schilderijen) en Ben Vollers (schilderijen, werken op papier). In 2004 sloot Vincent van Oss zich aan met zijn schilderijen, en als laatste kunstenaar Wim Zorn.

De groep Art-abstract heeft in zijn aanvankelijke grootte van circa 10 leden voortbestaan van 2002 tot circa 2010. Daarna hebben de drie laatste leden van de groep, Els Bannenberg, Vincent van Oss en Harry Versteegen de bestaande website van Art-abstract tot op de dag van vandaag voortgezet.

tekst, Gerben van der Meer


Exposities van Art-abstract:

2003

mei; openings-expositie 'Actuele Abstracte Kunst' in de kapelruimte van Doklaan, Plantage Middenlaan, Amsterdam

2005

voorjaar; groepsexpositie in de galerie van Buitenplaats Wester-Amstel, Amstelveen

2005

juli; 'Abstracte kunst in het Amstelpark', expositie van Art-abstract in expositieruimte de Orangerie, Buitenveldert

2006

mei; groepsexpositie in galerie de Chielerie, Amsterdam

2006

juni/juli; 'Art-abstract', groepstentoonstelling in de expositieruimte de Orangerie, Buitenveldert, incl. performance 'Dialoog in Verf' van Ben Vollers & Fons Heijnsbroek

2007

Art-abstract in het Glazen Huis van het Amstelpark, Amsterdam