naar de Art-abstract thuispagina
   
  de KUNSTENAARS
en hun kunst
  verfijnd ZOEKEN
in de kunstwerken
  ARTIKELEN
over de kunstenaars
   
  FOTO'S van
vorige exposities
   
  KOPEN
en kunst-UITLEEN
   
  CITATEN
uit de abstracte kunst
  ARTIKELEN
over abstracte kunst
  CONTACT
         
 

Overige citaten van internationale kunstenaars

  Citaten en quotes van
Nederlandse en Belgische
kunstenaars
Citaten en quotes
van kunstenaars
internationaal
 
     
  citaten en quotes:

Andre, Carl (1935)

Ik wil de ervaring oproepen dat het verschil tussen koper en aluminium heel wat verder gaat dan dat tussen rood en groen.

Mijn werk heeft niet meer idee dan een boom, een rots, een berg of een oceaan.

Ik moet met die houtblokken zeulen, een lichamelijk proces dat me in staat stelt in tastbare vormen te denken.. .een verandering die uitsluitend en alleen optreedt als ik met het materiaal zelf bezig ben, en niet wanneer ik erover nadenk.

Bacon, Francis (1909 - 1992)

Ik denk dat kunst een tweeledigheid is, maar dat abstracte schilderkunst alleen een esthetische aard heeft. Het is alleen echt interessant in de schoonheid van zijn patronen en vormen.

Domela, Cesar

Ik zou willen dat mijn objecten in hun structuur de exacte, absolute uitdrukking waren van de innerlijke realiteit die ze teweeg heeft gebracht.

Ernst, Max

De taak van de schilder is dat wat in hem zichtbaar is af te bakenen en te tonen.

Fontana, Lucio (1889 - 1968)

Wanneer ik als schilder aan mijn geperforeerde doeken werk, wil ik geen schilderij maken; ik wil ruimte openleggen.. ..en deze laten opgaan in de kosmos zoals die zich eindeloos uitbreidt buiten het vlak van het schilderij.

Van Gogh, Vincent (1853 - 1890)

aan Emile Bernhard: Toen Gauguin in Arles was liet ik me enkele keren verleiden tot de abstractie. Maar het is drijfzand, mijn vriend! En binnen de kortste keren loop je tegen een muur op.

Gottlieb, Adolph (1903 - 1974)

Naar mijn mening is bepaalde zogenaamde abstractie helemaal geen abstractie. Integendeel, ze is het realisme van onze tijd.
English quotes by Adolph Gottlieb

Gorky, Arshile (1904 - 1948)

De zo geliefde gedachte is het zaad van de kunstenaars. Dromen van de haren van de verfkwast. En zoals het oog functioneert als de schildwacht van de hersenen, zo breng ik mijn innerlijkste gedachten, mijn wereldbeeld via de kunst over.

Mij gaat het erom voortdurend een begin te maken, nooit om het schilderen te stoppen. Wanneer iets af is, wil dat zeggen dat het dood is.
English quotes by Arshile Gorky

Judd, Donald (1928 - 1994)

Mijn beelden zijn de werkelijkheid zelf, en niet een imitatie ervan. Een kunstenaar dient niet een verschijning van de dingen te maken, maar een ding op zichzelf.. ..een context of verhaal heb ik er niet bij.

Ik probeer het ambachtelijke aspect zoveel mogelijk te onderdrukken.

Ik zelf ben een slecht timmerman, er zijn nu eenmaal mensen die dit werk veel beter kunnen dan ik.

Kelly, Elsworth (1923)

In plaats van een schilderij te maken dat een interpretatie was van iets wat ik had gezien of bedacht, nam ik een object en 'presenteerde' dat als niets anders dan zichzelf.
English quotes by Elsworth Kelly

Kirkeby, Per (1938)

Als een afstammeling van Pollock woon ik uiteraard in het universum van het detail.. .Waar men niet weet of de grote dingen kleine dingen zijn, of er een gelijkenis is, of alleen maar het materiaal van de schilder.

Ik denk dat ik nauwelijks een boom heb getekend. Het was altijd een deel, meestal het onderste, dat wat de stronk wordt. En ik zie dat als een stèle, een stronk gemaakt door mensen. Maar de stèle in het regenwoud wordt een boom. Door mijn hand of die van de natuur?

Klein, Yves (1928 - 1962)

Het niet-handelen is evenzeer een uiting van de menselijke geest als het handelen.

De ruimte, die op onze liefde wacht, zoals ik iedere dag op jou wacht, ga mee de ruimte in.
English quotes by Yves Klein

Kline, Franz (1910 -1962)

Wanneer ik een schilderij maak weet ik niet elke lijn van te voren, maar in 't algemeen weet ik waar ik mee bezig ben.
English quotes by Franz Kline

Laurens, Henri

In wezen is beeldhouwkunst het in bezit nemen van ruimte, het construeren van een ding met holten en uitstulpingen, leegte en massa, variaties en spanningen die op elkaar betrokken zijn, en tenslotte: het evenwicht in dat alles.

Manzoni, Pierro (1933 - 1963)

Waarom niet deze vlakken bevrijden? Waarom niet de oneindige betekenis van de totale ruimte, van het zuivere en absolute licht proberen bloot te leggen?

..een wit dat geen poollandschap is, geen voorwerp van associatie, geen mooi ding, geen gevoel, geen symbool of wat dan ook; een wit vlak dat een wit vlak is, beter nog, dat is en dat is alles: te zijn (en dit alles omvattende zijn is het zuivere worden).

Ik zou ook een witte lijn willen trekken over de hele meridiaan van Greenwich.

tegen Yves Klein: Jij bent de monochrome bleu en ik de monochrome blanc, we moesten maar eens samenwerken.

Mathieu, George (1913 - 1951)

over Wols: Evenals de Chinese filosoof keert Wols zich van de wereld afom intuitief zijn persoonlijkheid te zoeken.

Motherwell, Robert (1915 - 1991)

Voor een schilder zo abstract als ik zelf ben, geven mijn collages mij de mogelijkheid om stukjes van het alledaagse leven vorm te geven in een afbeelding.

Vergeleken met Brancusi, Matisse en Miró ben ik een barbaar, een Viking die Franse literatuur heeft gelezen.
English quotes by Robert Motherwell

Noland, Kenneth (1924 - ..)

De Abstract-Expressionisten presenteren hun werk als het resultaat van een symbolische daad, als een afbeelding van het gebaar. Wij wilden dat de verschijningsvorm het resultaat was van het maakproces, niet om het gebaar zelf maar om het resultaat van feitelijk handelen.

Het gaat er om de kleur (verf) te reduceren tot het dunst mogelijke oppervlak, een oppervlak dat door de lucht snijdt als een scheermes. Alleen maar kleur en oppervlak, dat is alles.

Piene, Otto

De oorlog wekte het verlangen naar stilte, vrijheid, rust, en de behoefte om zich kalm te laten doordringen van het ritme van de schepping, het altijddurende. Zo ontstond de grote quarantaine, Zero, de stilte voor de storm, de fase van het kalm en opnieuw gevoelig worden.

Poliakoff, Serge (1900 - 1969)

Ik ben geleidelijk aan tot de abstracte schilderkunst gekomen, voetje voor voetje, geleid door een sublieme meester: de natuur.

De natuur is samengesteld uit een aantal karakteristieke vormen. Die zijn niet talrijk. Er zijn in totaal vijf of zes: de mathematische, de cubistische, de plastische, de organische en de pre-historische. Deze laatste omdat door de eeuwen heen het karakter van de natuur zich gewijzigd heeft.Echte en levende schilderkunst moet elementen van al deze vormen bevatten.

Rauscheberg, Robert (1925)

Schilderen heeft zowel met kunst als met leven te maken. Geen van beide kan worden gemaakt. Ik probeer te opereren in de kloof tussen beide.

Rood staat niet voor passie, rood is rood.

Ik denk dat 'Bed' een van de vriendelijkste schilderijen is die ik ooit gemaakt hebt. Ik ben aktijd bang geweest dat iemand er nog eens in zou willen kruipen.

Ray, Man

Elke dag worden er openlijk vertrouwelijke mededelingen gedaan, en het enige wat het oog hoeft te doen is zichzelf te oefenen om ze onbevooroordeeld en zonder terughoudendheid te zien.

Richter, Gerhard (1932)

Grijs is de enige kleur die de eigenschap bezit niets voor te stellen.

Abstracte schilderijen zijn fictieve modellen omdat zij een werkelijkheid zichtbaar maken die we niet kunnen zien of beschrijven, maar waarvan we toch mogen aannemen dat ze bestaat.

Met de abstracte schilderkunst creeren we een betere methode om dat wat we niet kunnen zien of kunnen omschrijven (toch) te benaderen, omdat de abstracte schilderkunst op zeer duidelijke wijze.. ..het 'Niets' illustreert.

Stella, Frank (1936)

Mijn schilderkunst is gebaseerd op het feit dat wat er te zien is het enige is wat er gezien kan worden.

Wat is een schilderij en hoe maak je het?

Tapiès, Antonio (1923)

(Mijn schilderijen.. fh) zijn voor de eerste keer in de geschiedenis muren geworden.

(over zijn simpele materialen zoals stro, en touw, fh): de hoogste wijsheid neemt het nederigste lichaam aan.


(citaten en quotes van diverse kunstenaars)